Bezplatná právní pomoc

23. 7. 2018

Dne  1.7.2018 vstoupila v účinnost nová úprava bezplatné právní pomoci, která mj. zavádí tzv. orientační právní poradu v rozsahu max.  120 minut ročně.  Máme dojem, že tento rozsah je tak omezený, že v zásadě neumožňuje nějakou efektivní právní pomoc poskytnout.   Krom toho i podmínky přiznání nároku na tuto pomoc a vůbec žádost o přiznání jsou tak komplikované, že běžný občan by pravděpodobně potřeboval advokáta už jen proto aby dal dohromady podklady, aby mu byl advokát  bezplatně poskytnut.

Z toho důvodu hodláme obnovit od září 2018 bezplatnou pravní poradnu, která již v minulosti probíhala v prostorách MěV KSČM ve vymezených časech, když zde bylo možno poskytnout potřebným právní pomoc ve smysluplném rozsahu,  bez byrokratického balastu.  Pro termín zahájení prosím sledujte naše stránky nebo nástěnku na MěV KSČM, Purkyňova 29, Plzeň.

Samozřejmě tato námi dobrovolně poskytovaná bezplatná právní pomoc má být směřována především na osoby, které si nemohou návštěvu advokáta z ekonomických důvodů dovolit, mají obavy, že by je advokát „natáhl“   nebo  nevěří v to, že by jim byla poskytnuta adekvátní pomoc vzhledem k povaze kauzy/žadatele.    Neměla by směřovat k osobám, které jsou motivovány jen snahou ušetřit.