JUDr. František Koranda

Advokát
ev.č. ČAK: 03809

Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy dokončil v roce 1978 , v roce  1979 vykonal rigorózní zkoušku tamtéž a obhájil rigorózní práci na téma „Úkoly obhájce v přípravném řízení“ (JUDr.). Absolvoval  postgraduální studium na vysoké škole MV v SSSR v Moskvě  (1980)  a Vysoké škole SNB v Praze  (1982).

V roce 1968 vstoupil do služebního poměru ke Sboru národní bezpečnosti,  kde setrval až do jeho zrušení v roce 1990, když po celou  svou kariéru v bezpečnostních orgánech státu pracoval na úseku vyšetřování – přípravného řízení trestního. Problematiku vyšetřování vyučoval v oborovém vzdělávacím systému MV a řídil vyšetřování  na krajské správě SNB.   Je držitelem vyznamenání „Za službu vlasti“ (1975), „Za zásluhy o obranu vlasti“ (1983),  „Za zásluhy o ochranu hranic ČSSR“ (1983),   „Medaile SNB“ (1985) , „Zlaté medaile pohraničních vojsk NDR za zásluhy “   (1986).

Po roce 1989 působil nejdříve jako Komerční právník podle zákona č. 209/1990 Sb.  a následně od 1.7. 1996 jako advokát zapsaný  v České advokátní komoře pod ev.č. 3809.

Specializuje se především na trestní právo a  obhajobu  v trestním řízení,  správní/přestupkové řízení. Dále působí  v oblasti generální praxe práva občanského, včetně práva rodinného.

Hovoří rusky.