Mgr. Ivan Maštálka, LL. M., MBA

Advokátní koncipient
ev.č. ČAK: 35739

Vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni  v roce 2009 (Mgr.).  Dále absolvoval s vyznamenáním studijní obor „Corporate Law“  na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně/Nottingham Trent University  UK  v roce 2013  (LL.M.).  Své vzdělání rozšířil i mimo právní obor, a to o manažerské studium na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně  / University St. Francis, Joliet v USA   v roce 2018 (MBA). Nejprve se od roku  2000 zabýval jako freelancer informačními technologiemi, zejm. programováním, tvorbou web aplikací a počítačovou bezpečností.  Od roku  2009  pracoval jako advokátní koncipient v plzeňské advokátní kanceláři  JUDr. Františka Korandy  až do roku 2014, kdy se rozhodl načerpat v letech 2014-2015 další zkušenosti především v oblasti ICT práva v AK JUDr. Jána Matějky v Praze. Od roku 2018 opět působí v AK Koranda. Specializuje se především na  trestní právo, trestní/správní/přestupkové právo v silničním provozu a  právo ve spojení se střelnými zbraněmi.   Dále pak  na  ICT právo jako průřezový právní obor, s eminentním zájmem  o trestněprávní problematiku a  otázku nekalé soutěže  v oblasti ICT práva, resp. „nových technologií“ vůbec.  Působí i v generální praxi občanského práva. Hovoří anglicky.

Pokud Vás zajímá Ivan Maštálka jako politik, v současnosti kandidát ve volbách do Evropského parlamentu a  člen zastupitelstva UMO2 Slovany pokračujte na web   http://www.ivanmastalka.cz.