Mgr. Ivan Maštálka, LL. M., MBA

Advokátní koncipient
ev.č. ČAK: 35739

Právník mnoha talentů  a zájmů.